Zber a preprava odpadov

Zber a preprava tuhých odpadov

Na zber a prepravu tuhých odpadov sa v rámci skupiny Marius Pedersen využívajú systémy zberu odpadov prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, mobilných klietok, veľkoobjemových kontajnerov, hákových naťahovacích kontajnerov. Doplnkom kontajnerového systému odvozu odpadu sú lisovacie kontajnery a to so stacionárnym lisom alebo s lisom integrovaným do kontajnera.

Zber a preprava tekutých odpadov

Na zber a prepravu tekutých odpadov sa používajú cisterny, resp. na podvozkoch umiestnené sacie cisternové nadstavby, určené na podtlakové sanie a  tlakové vyprázdňovanie určených látok. V praxi  sa najčastejšie odstraňujú obsahy lapačov tukov ale aj vody s obsahom voľných ropných látok.

Ďalšie služby v oblasti odpadov