Údržba zelene

Spoločnosť Marius Pedersen má dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o zeleň, čo dáva predpoklady pre profesionálne vykonávanie služby.

Služby spojené so starostlivosťou o zeleň zahŕňajú činnosti zamerané na starostlivosť o trávniky (čistenie, kosenie, hrabanie, zabezpečenie dosevu), ručné a strojové orezávanie drevnatých porastov, ich ošetrovanie, odstraňovanie suchých drevín a nečistôt z korún stromov, starostlivosť o mobilné nádoby so zeleňou a starostlivosť o kvetinové záhony (výsadba, odburiňovanie, okopávanie, polievanie).

údržba zelene

Ďalšie služby starostlivosti o verejnú zeleň