Bežná a zimná údržba pozemných komunikácií

Naše služby orientujeme aj na bežnú a zimnú údržbu komunikácií.

Bežná údržba komunikácii zahŕňa činnosti ako manuálne a strojové čistenie a zametanie komunikácií, chodníkov a verejných plôch, kropenie komunikácií, čistenie komunikácií od lístia, strojné zametanie miestnych komunikácií od zimného posypu a prachu. Z ďalších činností spomenieme manuálne a chemické odstraňovanie trávnatých výrastkov, čistenie odvodňovacích žľabov a vývoz malých odpadkových košov rozmiestnených v meste a odpadkových košov so psími exkrementami.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa manuálne alebo mechanické odpratávanie snehu, odvoz snehu a strojový posyp komunikácii a chodníkov.

Na zber a prepravu tekutých odpadov sa používajú cisterny, resp. na podvozkoch umiestnené sacie cisternové nadstavby, určené na podtlakové sanie a  tlakové vyprázdňovanie určených látok. V praxi  sa najčastejšie odstraňujú obsahy lapačov tukov ale aj vody s obsahom voľných ropných látok.

Ďalšie služby v oblasti údržby komunikácii